Historia

Wappersta ligger vid sjön Sillens sydöstra sida vid Trosaåns början.

Namnet omnämns redan på vikinga tiden, Vapyrsta och lämningar från den tiden finns i gårdens park i form av gravkullar.


Vid slutet av 1600 talet blev gården rusthållshemman för Kungl. Livregementet till häst men överfördes senare till Södermanlans infanteriregemente.


Den som gjorde att Wappersta hamnade i historieboken var Mamsell Sofie Hagman.

Hennes skönhet och klokhet gjorde henne till en mycket omtyckt och älskvärd person inom hovet. Hon var älskarinna åt Gustav III:s bror, Hertig Fredrik Adolf som residerade på Tullgarns Slott. För att mamsellen skulle få ett eget hem gav hertigen henne först Säby Gård i Frustuna, men dit var det för långt från Tullgarn så 1787 uppläts Wappersta åt mamsell Hagman.


Efter ett antal ägare köptes Wappersta 1982 av Jan-Åke och Britt-Marie Wall

© 2016 Wappersta Gård